Svetový deň vody 2023

Akcia pre verejnosť sa bude konať v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v stredu 22. marca 2023.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam uvedený na web stránke https://www.uvzsr.sk).
Poprad Poprad

Kežmarok

Levoča

22.3.2023 9:00 – 13:00 Zdravotnícka 3525/3, Poprad Zdravotnícka 3525/3, Poprad
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves

Gelnica

22.3.2023 8:00 – 12:00;

13:00 – 15:30

x A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Zoznam všetkých miest a viac informácií na https://www.uvzsr.sk.

 

 

Porovnaj ponuky

Porovnať