Koncesionárske poplatky sa rušia. Čo všetko potrebujete vedieť?

Povinnosť platiť úhradu RTVS mal platiteľ do 30. júna 2023.

Poplatky sa zrušili k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS mal teda platiteľ do 30. júna.

Národná rada (NR) SR schválila 17. februára 2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS.

Táto novela nadobudla účinnosť od 1. júla 2023.

Každej fyzickej osobe evidovanej dodávateľom elektriny, ako aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sa tak k 30. júnu skončila povinnosť platiť koncesionárske poplatky.

Dôležité informácie o zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov

Poplatky sa zrušili k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS mal teda platiteľ do 30. júna. Pri mesačných úhradách tak bola splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl.

Povinnosť platieb zanikla automaticky, netreba posielať žiadosť o zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS.

V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO netreba zo strany platiteľov vykonať žiadne kroky. V prípade platby bankovým prevodom treba zrušiť trvalý prevodný príkaz.

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 sa platiteľom vráti v druhom polroku 2023, a teda po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS. Slovenský rozhlas a televízia odporúča platiteľom skontrolovať si svoj prípadný nedoplatok online na účte užívateľa alebo môžu kontaktovať RTVS cez kontaktný formulár.

RTVS ako vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS.

V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. RTVS má povinnosť vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol. Výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni 2023, pretože kontroly nedoplatkov prebiehajú kontinuálne a budú prebiehať spätne aj po zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov.

Zdroj: https://www.rtvs.sk/novinky/zaujimavosti/330580/koncesionarske-poplatky-sa-rusia-vsetko-co-potrebujete-vediet

Porovnaj ponuky

Porovnať