Kúpiť a prenajímať – Odovzdávací protokol

Celú tu dokumentáciu (inventár a zmluva) spolu s fotografiami
spojte dokopy s preberacím protokolom,
kde si nezabudnite odpísať (aj odfotiť pre istotu) aktuálne stavy energií
a môžete odovzdať kľúče od bytu.
Týmto krokom Vám začínajú iné starosti ale aj radosti.

 

Predchádzajúci článok

Kúpiť a prenajímať – Inventár

Nasledujúci článok

Daň z nehnuteľnosti 2023

Porovnaj ponuky

Porovnať