Služby realitnej kancelárie

Pre našich klientov zabezpečíme bezstarostný predaj nehnuteľnosti a tieto realitné služby:

– inzerovanie v reklamnej sieti google ads za účelom cieleného vyhľadávania viacerých konkrétnych klientov

– zabezpečenie autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom v našej kancelárii

– organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov v prípade ak sa nejedná o autorizáciu advokátom

– podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov

– zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy

– zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve

– kvalitné spracovanie prezentácie nehnuteľnosti ( 3D obhliadky, zábery dronom, kvalitné fotografie, virtuálna obhliadka a videoprezentácia )

– profesionálne realitné poradenstvo pred predajom nehnuteľnosti, aby ste získali najvyššiu cenu za Vašu nehnuteľnosť

– osobná obhliadka nehnuteľnosti realitným maklérom

– príprava trhovej analýzy na stanovenie predajnej ceny pri predaji nehnuteľnosti

– zabezpečenie podania návrhu na vklad

– inzercia na web stránke www.dlugoreality.sk

– inzercia na osobnej web stránke realitného makléra

– inzercia na najnavštevovanejších realitných portáloch

– vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti

– inzerovanie na facebooku

– inzerovanie na instagrame

– inzerovanie na profile registrovanom vo vyhľadávacej sieti google

– umiestnenie reklamnej plachty s označením NA PREDAJ / NA PRENÁJOM

– zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy

– kvalifikácia kupujúcich a nájomcov pred obhliadkou

– zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami

– uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu

– zaistenie úhrady kúpnej ceny alebo nájomného

– odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu

– stanovenie výšky nájomného

DLUGO Reality