Pre majiteľov s.r.o. do 30.09.2022

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do 30.09.2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty.

V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.
To, či sa povinnosť doplniť údaje týka aj Vás sa dozviete,
ak si otvoríte www.orsr.sk, zadáte obchodné meno Vašej spoločnosti. Potom kliknete na aktuálny výpis.  Skontrolujte si časti Spoločníci a štatutárny orgán.

Piktogram dvoch postavičiek pri sebe je ukazovateľom toho, či sa ministerstvu spravodlivosti podarilo stotožniť osobu zapísanú v obchodnom registri s osobou uvedenou v štátnom registri fyzických osôb. Stotožnenie prebieha na základe rodného čísla a v podstate to znamená, či osobu zapísanú v obchodnom registri našli aj v štátnom registri.

Piktogram listiny zasa hovorí o samotnom cieli celej tejto aktivity, teda o tom, či sa štátu po identifikácii a stotožnení osoby aj podarilo automatizovane zapísať chýbajúce identifikátory tejto osoby, prípadne, či si túto povinnosť už splnil podnikateľ dobrovoľne sám.

Ak sú obidva piktogramy zelenej farby, nemusíte urobiť nič ďalšie.

Ak je piktogram piktogram listiny červenej s krížikom, máte viac možnosti:

Pri vyplňovaní formulára ak chcete doplniť napríklad údaje spoločníka je potrebné vyplniť obe časti Zápis aj Výmaz.

Zdroje informácií:

https://www.justice.gov.sk/eSluzby/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=/FormServerTemplates/FUZS.xsn

firmaren.sk/clanky/nove-symboly-v-obchodnom-registri/

 

Porovnaj ponuky

Porovnať