Kúpiť a prenajímať – Depozit

Ak už máš zmluvu hotovú, nezabudni na depozit.
Tu odporúčam v každom prípade
bez depozitu ani nezačať nájomný vzťah.

Predídeš množstvu problémov.

Dôležité je aby výška depozitu bola dostatočná
na pokrytie rôznych nedoplatkov (hlavne energie)
a prípadných poškodeniach.

Tiež záleží na výpovednej dobe.
Ja dávam len mesiac a bez uvedenia dôvodu z oboch strán.

Mám už dosť rôznych skúsenosti,
o ktorých by som mohol napísať knihu.

Porovnaj ponuky

Porovnať